Czynniki wpływające na cenę transportu krajowego

Każda firma spedycyjna inaczej wycenia swoje usługi. Cena zależy od wielu istotnych czynników związanych ze specyfikacją towaru, czy samymi potrzebami klienta. Wymienia się najważniejsze czynniki wpływające na koszt transportu krajowego:

  • Trasa – odległość oraz dostosowanie infrastruktury do danego środka transportu.
  • Waga towaru – w zależności od ciężaru stosuje się różne rodzaje transportu. Dlatego cena może różnić się w zależności od właściwej opcji.
  • Wymiary przesyłki – jak wyżej, wszystko zależy od potrzebnego środka przewozowego.
  • Środek transportu (rodzaj) – dostosowany do powyższych czynników.
  • Usługi dodatkowe – wykonanie czegoś ekstra w ramach danego środka transportu. Zwykle chodzi o zwiększenie ładowności, czy też zwiększenie powierzchni przewożonej.
  • Opcje dodatkowe – czynniki, jak przeładunek, czy magazynowanie.

Biorąc pod uwagę wszystko powyższe kwestia ceny to indywidualne rozpatrzenie potrzeb klienta i analiza procesu spedycyjnego. Jej celem jest zapewnienie kompleksowych rozwiązań logistycznych. Związane są one z dystrybucją towarów i usług.

Zaletą dobrze funkcjonującego przedsiębiorstwa jest zaoszczędzenie czasu, energii oraz środków zarówno swoich, jak i klienta. Korzyścią takich działań są przede wszystkim pieniądze, które odgrywają najważniejszą rolę w negocjacjach.